JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Har du rätt till rättshjälp?

Om du inte har en försäkring som täcker kostnaderna för din tvist kan du ha rätt till rättshjälp. Du ska i första hand kontrollera med ditt försäkringsbolag om försäkringen täcker tvisten. I brottmål kan du inte få den typ av rättshjälp som detta handlar om. Du kan då få offentlig försvarare eller målsägandebiträde.

Söka rättshjälp

Rättshjälp söker du tillsammans med den advokat/jurist som du önskar ska företräda dig. Du söker enklast efter en advokat hos Advokatsamfundet.

Innan rättshjälp söks ska advokaten/juristen lämna minst en timme och högst två timmars rådgivning mot en bestämd avgift.

Rådgivning innan du söker rättshjälp

Rådgivning är ett möte med en advokat/jurist där du får möjlighet att berätta om tvisten och din situation. Advokaten/juristen sätter sig in i din tvist för att ge råd och göra en juridisk bedömning av ditt behov av rättshjälp.

I många fall kan det räcka med rådgivning. Beslutar ni er för att gå vidare fyller ni tillsammans i blanketten "ansökan om rättshjälp".

Du kan få rådgivning i alla rättsliga frågor och det är inte begränsat på samma sätt som när det gäller rättshjälp.

Avgift för rådgivning

Kostnaden för rådgivning betalar du själv och den är bestämd till en fast avgift på 1725 kr/timme (2019). Du kan få avgiften minskad till hälften om du har en inkomst som är lägre än 75 000 kronor/år. Är du inte myndig och saknar inkomst och förmögenhet kan du få rådgivning gratis.

Avgiften betalar du till den som lämnar rådgivningen. När du beställer tid för rådgivning är det viktigt att ni kommer överens om att det är rådgivning enligt rättshjälpslagen som ska gälla. Tänk på att advokatbyråer och juridiska byråer inte är skyldiga att ge rådgivning enligt rättshjälpslagen.

Behöver ni en tolk under rådgivningen ordnas detta av advokaten/juristen.

Vilka regler gäller?

Alla har inte rätt till rättshjälp, det finns regler för vad som gäller.

De huvudsakliga reglerna redogör vi för här:

  1. Rättshjälp gäller först och främst privatpersoner, alltså inte föreningar, företag och liknande. I undantagsfall kan även en företagare/näringsidkare få rättshjälp.
  2. Har du ett rättskydd genom någon av dina försäkringar kan du inte få rättshjälp
  3. Har du ett ekonomiskt underlag på mer än 260 000 kronor per år, har du inte rätt att få rättshjälp. Mera om det ekonomiska underlaget kan du läsa om under Ansökan och avgifter. 
  4. Du får inte rättshjälp om du får hjälp genom en offentlig försvarare eller ett offentligt biträde. I dessa fall handlar det om brottmål eller förvaltningsärenden. Gäller det ett brottmål vänder du dig direkt till polisen eller domstol. Läs mer på Sveriges Domstolars webbplats domstol.se
  5. Du ska ha behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till dina kostnader i tvisten. Denna bedömning gör Rättshjälpsmyndigheten eller domstol (om ärendet redan finns i domstol).

Till dessa regler finns det några undantag, bland annat:

  1. Som regel får du inte rättshjälp om ärendet/tvisten handlar om ett värde som är mindre än ett halvt prisbasbelopp .
  2. Om du inte har en försäkring men på grund av din ekonomiska situation borde ha haft en försäkring, kan du inte få rättshjälp.
  3. Ska tvisten tas upp i en domstol eller myndighet i ett annat land kan du endast få rättshjälp om du är bosatt i Sverige och det finns särskilda skäl.
  4. I vissa fall krävs särskilda skäl för att du skall ha rätt till rättshjälp. Detta gäller till exempel mål om äktenskapsskillnad eller om du är näringsidkare.
  5. Du får heller inte rättshjälp för ärenden som gäller enklare registreringsåtgärder, till exempel ansökan om lagfart eller inteckning av en fastighet eller för upprättande av handlingar som självdeklaration, testamente, äktenskapsförord, bouppteckning eller gåvohandling.Senast ändrad: 2019-08-19

Tvist och brott

När två personer inte kommer överens uppstår en tvist. Kan de inte lösa tvisten själva kan tingsrätten ta upp ärendet. Det kallas då för ett tvistemål.
Läs mer om tvist på Sveriges Domstolars webbplats.

Ett brott uppstår när någon begår en handling som kan straffas enligt lag.
Läs mer om brott på Sveriges Domstolars webbplats.

Exempel

Läs mer om en familj som söker rättshjälp i en vårdnadstvist. Eller om en person som blir uppsagd utan att vara med i facket.

Rättshjälpslagen

Rätten till rättshjälp regleras i rättshjälpslagen.

Du kan läsa lagen i sin helhet här.