JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättshjälpen kan upphöra

I vissa fall kan rättshjälpen upphöra. Du kan då få betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna.

Rättshjälpen kan upphöra i vissa fall, om

  • du inte betalar rättshjälpsavgiften,
  • du har lämnat felaktiga uppgifter i din ansökan om rättshjälp,
  • du har medvetet eller av grov oaktsamhet lämnat felaktiga uppgifter om din ekonomi för att få lägre rättshjälpsavgift,
  • din ekonomi har förändrats så att du inte längre har rätt till rättshjälp, till exempel att din lön har blivit ändrad.
  • ditt biträde slutar och du har inte lämnat förslag på ett nytt biträde som kan förordnas, eller
  • det inte längre är rimligt att staten bidrar till kostnaderna.Senast ändrad: 2016-07-27

Beräkna rättshjälpsavgiften

På sidan Ansökan och avgifter kan du läsa om hur rättshjälpsavgiften beräknas.