JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Har du fått ett krav på återbetalning?

Om du förlorar en tvist kan du bli skyldig att betala motpartens kostnader. Om din motpart har rättshjälp är Rättshjälpsmyndigheten kravmyndighet i frågor om återbetalning.

Till motparten ska du betala hennes eller hans rättshjälpsavgift och resterande del till staten. På samma sätt kan du bli återbetalningsskyldig för statens kostnader om din egen rättshjälp upphör.

När tvisten är avgjord gör Rättshjälpsmyndigheten en avräkning och skickar därefter ett brev till dig med information om hur mycket du ska betala tillbaka till staten.
Senast ändrad: 2016-07-27

Har du fått ett krav?

Hur Rättshjälpsmyndigheten hanterar krav kan du läsa om under Har du fått ett krav?