JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Byta rättshjälpsbiträde

Om du av någon anledning vill byta rättshjälpsbiträde efter att rättshjälp beviljats måste det finnas särskilda skäl.

Särskilda skäl kan till exempel vara allvarliga motsättningar mellan dig och ditt biträde. Begäran om byte görs hos Rättshjälpsmyndigheten eller i domstol (om ärendet finns i domstol).

I din begäran ska du redogöra utförligt för anledningen till varför du vill byta biträde. Du bör också lämna förslag på något annat advokat eller jurist som kan och vill ta över ärendet.

Om du redan fått byta biträde en gång, får ett nytt byte bara ske om det finns synnerliga skäl.




Senast ändrad: 2016-07-27

Sök juridiskt ombud

Rättshjälp söker du tillsammans med det biträde du vill ska företräda dig. Ett bra sätt att söka efter en advokat eller biträdande juristär via Advokatsamfundet.