JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och avräkning

När ett rättshjälpsärende är avslutat ska Rättshjälpsmyndigheten fatta beslut om hur fördelningen av rättshjälpskostnaderna blir.

Det betyder att du och rättshjälpsbiträdet får var sitt brev med besked om hur mycket ärendet kostat och hur mycket du ska betala till biträdet. Om domstolen beslutat att din motpart ska betala dina rättshjälpskostnader får du ett brev om det också. Din motpart får också ett brev.
Senast ändrad: 2016-07-27