JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Utbetalning av ersättning

Domstolsbeslut

När beslut har fattats om ersättning enligt rättshjälpslagen ska domstolen skicka domen till Rättshjälpsmyndigheten som registrerar ersättningen. Detta görs oftast samma dag som domen kommer till myndigheten.

Utbetalningarna görs inte varje dag men som regel inom en vecka efter registrering finns pengarna på biträdets konto.

Observera att Rättshjälpsmyndigheten inte har tillgång till eventuella kontoändringar om inte biträdet meddelar detta.

Beslut av rättshjälpsmyndigheten

När kostnadsräkningen inkommer till Rättshjälpsmyndigheten fattar myndigheten beslut om ersättning alternativt begär komplettering av kostnadsräkningen. Det är vanligt att uppgifter enligt 20 § rättshjälpsförordningen saknas. Ersättning för lämnad rådgivning lämnas inte inom ramen för den beviljade rättshjälpen.

Rådgivningar

Begäran om ersättning för nedsatt rådgivningsavgift ska lämnas i original. Rättshjälpsmyndigheten kan för närvarande inte hantera dessa i sitt utbetalningssystem. Detta kan medföra att utbetalningarna kan dröja något.

Rättshjälpsmyndigheten arbetar för närvarande med att tillsammans med Domstolsverket ta fram en digital form för att begära ersättning för nedsatt rådgivningsavgift direkt på denna hemsida.
Senast ändrad: 2016-07-27

Rättshjälpsbiträdets uppgifter

Läs mer under Rättshjälpsbiträdets uppgifter.