JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättshjälpsbiträdets uppgifter

Första gången ett biträde förordnas av Rättshjälpsmyndigheten eller en domstol registrerar myndigheten in de uppgifter om adress och konto som finns på ansökan om rättshjälp. Dessa uppgifter ändras inte förrän myndigheten får kännedom om annat.

Myndigheten har ingen möjlighet att kontrollera uppgifterna varje gång en utbetalning görs. Det är inte heller alltid som myndigheten har tillgång till det underlag som ges in till domstolen.

Det är därför mycket viktigt att förordnade biträden snarast meddelar eventuella ändringar till Rättshjälpsmyndigheten. Myndigheten betalar ut ersättningar till det konto som det förordnade biträde uppgivit.
Senast ändrad: 2016-07-27

Anmälan om ändrade uppgifter

Anmälan om ändrade uppgifter kan meddelas oss med hjälp av den här blanketten.

Du behöver skriva ut och underteckna blanketten.