JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förändrad inkomst

När den rättssökanden fått förändrad inkomst ska detta meddelas till domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten.

Med underlag av de ändrade uppgifterna tar sedan domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten ställning till om rättshjälpsavgiften ska jämkas (24 § rättshjälpslagen) eller om rättshjälpen skall upphöra (32 § rättshjälpslagen).
Senast ändrad: 2019-02-22

Anmälan om nya inkomstuppgifter

Anmälan om förändrad inkomst kan ske med hjälp av den här blanketten.

Du behöver skriva ut och underteckna blanketten.