JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Byta biträde

För byte av biträde fordras särskilda skäl. Om byte redan godkänts en gång fordra synnerliga skäl (26§ rättshjälpslagen)

Av begäran av byte ska det framgå varför byte efterfrågas samt hur mycket tid som det första biträde lagt ner på ärendet och hur mycket tid som beräknas återstå.

Om det finns nytt biträde som önskas är det bra om fullmakt ges in till myndigheten eller domstolen.
Senast ändrad: 2013-05-29