JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ärenden utomlands

Det finns några saker som du som rättshjälpsbiträde behöver tänka på när ett ärende handläggs utomlands. Det är också viktigt att du som rättshjälpsbiträde informerar rättshjälpssökanden om bland annat följande

Det svenska biträdet ska ta in rättshjälpsavgiften från klienten.

Rättshjälpsavgiften räknas på biträdesersättningen, även på det utländska platsombudets arvode.

Rättshjälpsmyndigheten rekommenderar därför att det svenska rättshjälpsbiträdet låter platsombudets räkningar gå via det svenska biträdet till Rättshjälpsmyndigheten. Utbetalningen av ersättningen  sker därefter direkt till platsombudet. Rättshjälpsbiträdet har då kontroll över vad platsombudet har begärt i ersättning och kan ta in rättshjälpsavgift successivt motsvarande vad som upparbetats.

Platsombudet måste ange tidsåtgången i sina räkningar för att 100-timmarsgränsen skall kunna bevakas (15§ rättshjälpslagen). 

De regler som gäller för biträden i Sverige gäller också för utländska platsombud (21§ rättshjälpsförordningen)

Gentemot Rättshjälpsmyndigheten svarar det svenska rättshjälpsbiträdet för instruktion och övervakning av platsombudets arbete.

Om rättshjälp  beviljats med tillämpning av 21 § rättshjälpslagen gäller dock delvis andra regler.
Senast ändrad: 2016-07-27

Betalning av rättshjälpsavgiften

Anvisningar om hur rättshjälpsavgiften ska tas ut finns i DVFS 2012:15.